Как една бъдеща майка се изправи лице в лице срещу смъртта, за да запази детето си?

Как една бъдеща майка се изправи лице в лице срещу смъртта, за да запази детето си?