Как Радо Кузманов стана „човекът с халата“?

Вие гледате избрани моменти

Реклама

Радослав Кузманов е от Велико Търново, но от години живее в София. Става популярен като "човекът с халата" или Epic Bath Guy.