Как се изминават 4 хиляди километра в Европа на стоп?

Как се изминават 4 хиляди километра в Европа на стоп?