Какви са предимствата на електронните дневници и бележници?

Наесен стотици училища ще въведат тази система