Какви са тенденциите при брадите?

Днес се наблюдава завръщането на множество тенденции от началото и средата на миналия век

Какви са тенденциите при брадите?

Реклама

Гладко избръснат, с катинарче, с фамозен мустак и още хиляди варианти - възможностите за оформяне на брада са далеч не по-малко от тези за фризирането на коса. Днес се наблюдава завръщането на множество тенденции от началото и средата на миналия век при брадите.