Какво бихте направили, ако видите, че бият клошар?