Какво е чувството да си жена, затворена в мъжко тяло?

Какво е чувството да си жена, затворена в мъжко тяло?