Какво е общото между пътуването до Марс и социалната изолация?

И защо космическият сектор е доминиран от мъже?

Какво е общото между пътуването до Марс и социалната изолация?

Реклама

Оказва се, че има голяма връзка между социалната изолация, на която сме подложени днес и пътуването в Космоса. Инга Поповайте е социолог и изучава точно този аспект на домашната изолация, изследва взаимоотношенията между хората и намира връзка с пътуването до Марс. Въпреки че не може да изпълни на терен изследването, което е планирала от много отдавна, тя успява да извлече полза от тази ситуация.