Какво послание остави Ванга в храма на Рупите?

И защо и до днес бездетни семейства оставят кукли там?

Какво послание остави Ванга в храма на Рупите?