Какво ще се случи на 11.11.2011 г.?

Какво ще се случи на 11.11.2011 г.?