Какво закусват децата ни в училище?

И отиват ли милиони левове в кофата за боклук?