Какво значи да си архитект на щастието?

Какво значи да си архитект на щастието?

Реклама

Анна Стоянова е действащ архитект на щастието. Какво работи всъщност тя? Как създаваме нашето щастие? Кои са 4-те ключови потребности трябва да развиваме в живота си? Те са: качествени връзки с околните - потребност за свързване, потребност за отделяне - да се самоактуализираме и развиваме, нужда от сигурност и нужда от промяна. 

Вижте разговора във видеото.

Тагове: преди обед