"Като на кино": Как Китодар стана политик

Вижте повече за новия български филм "Цената на властта"

"Като на кино": Как Китодар стана политик