Кои комбинации от лекарства и добавки трябва да избягваме?

Кои комбинации от лекарства и добавки трябва да избягваме?