Кой е музеят с една единствена картина?

Кой е художникът Иван Милев и коя е дамата от известната картина "Ахинора"?

Реклама

Кой е художникът Иван Милев? А коя е жената от известната му картина "Ахинора"? Все още няма ясен отговор на втория въпрос. Въпреки това творбата на Иван Милев предизвиква възхита. Тя е първата картина в света със собствен музей в Казанлък. Вижте повече във видеото.