Кой е откривателят на шестия тон на сърцето?

Кой е откривателят на шестия тон на сърцето?