Комиксът – деветото или първото изкуство?

Разказите в картинки на Сатанасов

Комиксът – деветото или първото изкуство?