Кръстю Лафазанов и Емануела Шкодрева за духовните пътувания

От Мадарския конник до Атон

Кръстю Лафазанов и Емануела Шкодрева за духовните пътувания