Мечтаното училище

Кирил от Казанлък пише съчинение на тема "Цветно училище"

Мечтаното училище