"Мистичната България": По следите на един от най-древните градове в Европа, намирал се по нашите земи

В какво са вярвали хората в него и защо са имали култ към птиците?

Реклама

Гл. ас. д-р Камен Бояджиев ще разкаже какви са находките при разкопките на селищната могила край Юнаците. Всички намерени фигурки са с форма на птица. Колко важна е птицата за хората, живеели по тези земи и в какво са вярвали?