Може ли стъклото да измести пластмасата?

Детска работилница и арт инсталация се борят срещу замърсяването