На какво не могат да устоят известните?

На какво не могат да устоят известните?