От какво зависи щастието на работното място?

Компаниите губят от неудовлетворението на служителите си

От какво зависи щастието на работното място?