"Парчета живот": Константин Цанев - една среща с продължение.