Писателите Захари Карабашлиев и Стефан Цанев говорят за историята, страховете, сънищата и още

Разговор от фестивала "Варна Лит"

Писателите Захари Карабашлиев и Стефан Цанев говорят за историята, страховете, сънищата и още

Реклама

Захари Карабашлиев се срещна със Стефан Цанев по повод беседата му с читатели в рамките на литературния фестивал "Варна Лит" в края на май. Темата на фестивала тази година беше "История и истории".

"Искам в пиесите ми винаги действието да се развива нощем и да има смърт. Ако няма смърт - няма повод за драма, а ако действието се случва нощем, то не е случайно, щом хората не спят."

"Учебниците по история са написани така, че децата да не искат да ги четат."