"Последният янки" в Перник

"Последният янки" в Перник

Реклама

По повод 95 годишнината на ДТ Перник Ивайло Христов поставя спектакъла "Последният янки" от Артър Милър. В пиесата се разказва за две двойки и срещата им в чакалнята на един психиатричен кабинет. В нея участват актьорите Албена Колева, Мария Каварджикова, Георги Стайков и Стоян Алексиев