Предотвратими ли са тежките заболявания със знанието за тяхната евентуална поява?

Разказът на Боряна Герасимова, която победи рака. Да разчетеш гените си и да оздравееш

Предотвратими ли са тежките заболявания със знанието за тяхната евентуална поява?