Професия родител: Възпитават ли игрите?

Професия родител: Възпитават ли игрите?