Протест срещу посегателствата над журналисти

Журналисти от различни медии се обединиха в една кауза

Протест срещу посегателствата над журналисти