Рокабили купон с гръцката група Johnnie Rumble &The Low4000

Вижте какво разказаха те във видеото!

Рокабили купон с гръцката група Johnnie Rumble &The Low4000

Реклама

Студиото на "Преди обед" се превръща в сцена за рокабили купон с гръцката група Johnnie Rumble &The Low4000. Вижте какво разказаха те във видеото!