Шанс за достоен живот в SOS детско селище

Историята на две студентки, благодарни за грижите на своята майка от защитените жилища, разказва Валерия Кръстева

Шанс за достоен живот в SOS детско селище