Табели с оригинални послания срещу боклука в Смолян

Поставени са на знакови места в града

Табели с оригинални послания срещу боклука в Смолян

Реклама

В Смолян се появиха 18 нестандартни табели с призиви за опазване на природата. Поставени са на знакови места в града.

"Майка ти не работи тук, почисти след себе си!" и "Капка по капка вир става" са част от посланията, които младежите отправиха към местните и гостите в Смолян.

Поуките и съветите на табелите, поднесени по забавен начин, целят да напомнят  на хората за тяхната отговорност за опазване на околната среда и за това, че именно от тях зависи поддържането на местата, които обичат да посещават.