Трябва ли да се разделят близнаците и как се възпитават в индивидуалност?

Трябва ли да се разделят близнаците и как се възпитават в индивидуалност?