"Вълшебните минути на Ненчо": Как да си вържем връзките без ръце?

Гледайте винмателно - абракадабра симсалабим!

"Вълшебните минути на Ненчо": Как да си вържем връзките без ръце?

Реклама

Днес Ненчо Илчев ще се върже връзките без ръц, ще си запали портфейла и ще ни сипе питие от бездънна чаша!

Гледайте винмателно - абракадабра симсалабим!