"Вълшебните минути на Ненчо": възможно ли е да се разреже тялото на две само с въже

Гледайте внимателно!

"Вълшебните минути на Ненчо": възможно ли е да се разреже тялото на две само с въже

Реклама

Във "Вълшебните минути на Ненчо" ще видим възможно ли е илюзионистът да разреже тялото си на две само с въже. Ненчо Илчев ни показва този фокус във видеото! Гледайте внимателно!