Време да се "облагороди" пространството пред телевизията

  Време да се "облагороди" пространството пред телевизията