Време да се "облагороди" пространството пред телевизията