"Зелени минути": Как да опазим планината чиста?

И чия отговорност е справянето със замърсяването с отпадъци?

Реклама

Дом, убежище, спокойствие, свобода, преодоляване, извисяване - тези и много други думи изплуват в съзнанието на българина, когато мисли за планините. Народът ни е дълбоко свързан с тях, но умее ли да ги опазва. Според проучване на "Евробарометър" по-голямата част от населението осъзнава сериозния проблем със замърсяването с отпадъци, но по-скоро търси причините във външни фактори, а не в личните си ежедневни действия. 83% от анкетираните смятат, че бизнесът трябва да прави повече за опазването на природата, а 78% посочват, че правителството и държавата не са достатъчно активни в това отношение.