"Зелени минути": Какви са последните тенденции за утойчивост сред глобалните компании?

Журналистът Георги Тошев и операторът Антония Барулова ще ни срещнат с една енергична жена, която е на върха в управлението на световна одиторска фирма

"Зелени минути": Какви са последните тенденции за утойчивост сред глобалните компании?

Реклама

Журналистът Георги Тошев и операторът Антония Барулова ще ни срещнат с една енергична жена, която е на върха в управлението на световна одиторска фирма. Защо автопарка на компанията се смени изцяло?

Кати Асегаф разказва за политиката за устойчивост на "Делойт" във видеото.