Какви са ползите от изкуството като научно-базирана психотерапия?

Терапевтичният ефект на музикотерапията

Какви са ползите от изкуството като научно-базирана психотерапия?

Реклама

Днес търсим елегантната връзка между медицината и изкуството, защото то активизира нашите сетива по начин, който ни позволява да разширим обхвата на възможностите си.

Актуално проучвания показват, че хората, които се докосват до изкуството имат по-ниски нива на кортизол.

Сега се срещаме с Цветина Панайотова, един от първите музикални терапевти в България успешно интегриран в болнична среда. Тя избира да лекува душите на хората със своята музика.