"Всеки зъб с номера си": Методика за костообразуване от естествени зъби

И вреден ли е живакът и трябва ли да подменяме амалгамените пломби?

"Всеки зъб с номера си": Методика за костообразуване от естествени зъби

Реклама

Представете си един зъб, който трябва да бъде изваден. Вадим го и го слагаме в нещо като мелничка за кафе, раздробяваме го добре, правим смес и после използваме тази смес, за да възстановим загубената част от костта на челюстта. И вреден ли е живакът и трябва ли да подменяме амалгамените пломби?