България избира президент и парламент

Драго Симеонов и Сибина Григорова са гости при Жени Марчева