Иво Недялков: За избраниците на комунистическата власт