Назад към природата: Все повече млади хора отиват да живеят на село

За 2021 година от градовете в селата са се заселили 32 000 души

Реклама

Статистиката показва, че все по-млади хора избират да сменят града с по-спокойно място. За 2021 година от градовете в селата са се заселили 32 000 души.

Масово се предпочитат села в близост до големите градове. Затова и най-голямото село в България е софийското Лозен, в което сега живеят над 6000 души.