Търновският суджук стана защитен продукт в ЕС

Как ще повлияе това на месопреработвателите?

Реклама

Европейската комисия регистрира "Търновски суджук" като храна с традиционно специфичен характер.

По този начин търновският суджук се нарежда сред продуктите у нас, защитени от фалшифициране и злоупотреба. Как ще повлияе това на месопреработвателите?

Новината, че България вече има седем защитени традиционни храни и никой не може да претендира за тяхната уникалност, хората приемат различно. Особено, когато става дума за седмия вписан продукт - суджукът, който само допреди 20 години се приготвяше във всяко българско семейство, свързано със селото.