Всеки пети българин живее под прага на бедността

Къде хората са най-бедни?

Реклама

На 1 май започваме с болезнената тема за цената на труда в България. От началото на април минималната работна заплата за страната вече е 710 лв. месечно. Къде хората са най-бедни?

Една трета от българите живеят около линията на бедността. През 2021 г. тя е 504. Около 16 лв. дневно за един човек от домакинство. Под този праг с около 11лв. се оказва всеки пети българин  - това показват данните от Националния статистически институт.

В областите Видин и Монтана живеят най-бедно. Там 1 човек разполага с между 340-350 лв. средно месечно или това са с под 12 лв. на ден. За всеки един район трябва да се имат предвид редица фактори като семейството, в което се живее един човек, дали развива бизнес в сивия сектор, колко развита е икономиката на целия район.

Последни

Реклама