.

8 декември на живо от първия ВУЗ за пенсионери у нас

Национален български университет "Трета възраст" вече има филиал в Пловдив. Предстои откриване и в Бургас

Днес в културен дом „Средец” над 200 студенти от Национален български университет „Трета възраст” празнуват за първи път 8 декември.

Ректорът на новия университет, акад. проф. д-р Ганчо Попов, сподели, че един от акцентите в обучението е компютърната грамотност, тъй като възрастните хора искат да общуват с внуците си в чужбина.

„Вече имаме клуб в Пловдив. Предстои откриване в Бургас, а по-нататък и в други големи градове. Нашият девиз е: Да възкресим втората младост в хората от третата възраст” – сподели акад. Попов.