.

Алгоритъм на успеха

Гостува Атанас Раденски - един български професор по компютърни технологии, който влезе в научните среди на Америка