.

Чиракът: Александър Кадиев се учи да тъче на вертикален стан

Вижте как се справи той с последната си задача като чирак