.

Днес всички говорят за... май-мирните и спокойни места за живеене в света

Коментатори тази седмица са актрисата Мартина Вачкова и журналистът Асен Григоров