.

Духът на здравето: как да постъпим при ухапване от кърлеж?

Д-р Неделя Щонова е полезна на родителите с ценни съвети

Д-р Неделя Щонова е полезна на родителите с ценни съвети за действие при ухапване от кърлеж.

Едно от важните неща е да носим дълги дрехи, когато отиваме в затревени площи. Когато това не е възможно, задължително трябва да използваме репеленти - те се насят от вкъщи.

Главата и тялото трябва задължително да се преглеждат за кърлежи.